# محمدرضانیک_نژاد-مدیرعامل_اتحادیه_تعاونیهای_تولید

تشکیل جلسه مجمع عمومی وفوق العاده اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولیدروستائی کشور

همزمان با عیدغدیرخم و به همت دست اندرکاران اتحادیه مرکزی کشور ، مجمع عمومی وفوق العاده اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید