# محمدرضانیک_نژاد-مدیرعامل_اتحادیه_تعاونیهای_تولید

عملیاتی شدن برنامه حسابرسی از شرکتهای تعاونی تولید گیلان

تاپایان شهریورماه سال جاری تعداد25 واحد از شرکتهای تعاونی تولید فعال استان که تاکنون تراز مالی سال90خودرا ارائه داده اند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

مهندس طباطبائی به سمت معاونت فنی سازمان مرکزی تعاون روستائی منصوب گردیدند.

جناب آقای مهندس طباطبائی احتراما بدینوسیله انتخاب بجا وشایسته جنابعالی را به سمت معاونت فنی سازمـان مرکزی تعاون روستائی کشور تبریک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید