# قیمت_انواع_برنج_91گیلان__وسیرصعودی_آن

افزایش قیمت برنج به 4000تومان دربازارهای گیلان

به کجا چنین شتابان.............؟ قیمت انواع برنج ارقام محلی علی الخصوص رقم هاشمی در سطح کارخانجات وبازارهای استان گیلان به مرز4000 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید