# شورای_استانی_توانمند_سازی_شرکتهای_سهامی_زراعی_و_تع

[جلسه شورای استانی توانمند سازی شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید در گیلان

در این جلسه ابتدا جناب آقای فیض پور دبیر جلسه طی پاور پوینت که پخش نمودند تعداد 10 واحد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید