# سازمان_تعاون_روستائی_گیلان

برگزاری دوره آموزشی سامانه مجازی محصولات ونهاده های کشاورزی در استان البرز

با حضور عضو هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی سامانه مجازی محصولات ونهاده های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

برگزاری کلاس آموزشی توانمندسازی تعاونیهای تولیدروستائی در گیلان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولید استان درپی تشکیل شورای استانی ونیز کارگروه توانمندسازی شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان  یکدوره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

[جلسه شورای استانی توانمند سازی شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید در گیلان

در این جلسه ابتدا جناب آقای فیض پور دبیر جلسه طی پاور پوینت که پخش نمودند تعداد 10 واحد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

عملیاتی شدن برنامه حسابرسی از شرکتهای تعاونی تولید گیلان

تاپایان شهریورماه سال جاری تعداد25 واحد از شرکتهای تعاونی تولید فعال استان که تاکنون تراز مالی سال90خودرا ارائه داده اند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

تشکیل بازدیدهای دوره ای توسط مسئولین سازمان تعاون روستائی استان:

درپی انتقال وظایف ذاتی سازمان جهادکشاورزی درقبال شرکتهای تعاونی تولیدروستائی در سطح کشور به سازمان تعاون روستائی درزمینه هدایت،حمایت ونظارت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید