# افزایش_قیمت_برنج_به_روز_شد

افزایش قیمت برنج به 4000تومان دربازارهای گیلان

به کجا چنین شتابان.............؟ قیمت انواع برنج ارقام محلی علی الخصوص رقم هاشمی در سطح کارخانجات وبازارهای استان گیلان به مرز4000 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید