# اتحادیه_مرکزی_شرکتهای_تعاونی_تولید_کشور

بودن یا نبودن!!!؟؟؟؟ مسئله در این است!!!!!

متاسفانه یا خوشبختانه باسیر تحولات درنظام اداری وعمل کردن مسئولان وزارت مطبوعه سیر کثیری از کارشناسانی که از سالیان متمادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید