پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

بودن یا نبودن!!!؟؟؟؟ مسئله در این است!!!!!

متاسفانه یا خوشبختانه باسیر تحولات درنظام اداری وعمل کردن مسئولان وزارت مطبوعه سیر کثیری از کارشناسانی که از سالیان متمادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید