پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

[جلسه شورای استانی توانمند سازی شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید در گیلان

در این جلسه ابتدا جناب آقای فیض پور دبیر جلسه طی پاور پوینت که پخش نمودند تعداد 10 واحد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تشکیل جلسات شورای استانی حمایت از شرکتهای تعاونی تولیدروستائی استان

شایان ذکراست اولین جلسه این شورا که قریب به 3ماه است که از تشکیل آن گذشته در تاریخ 29/2/92 باحضور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید