پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

کتاب تعاونیها وتشکلها از منظر قوانین ومقررات (سازمان مرکزی تعاون روستائی کشور)

برای دانلود: کتاب تعاونیها وتشکلها از منظر قوانین ومقررات (تهیه شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی کشور) اینجا را کلیک کنید.
/ 0 نظر / 0 بازدید

آخرین اطلاعات مربوط به ناظرین(سایت معاتونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارتخانه)

باسلام برای اطلاع از آخرین دستورالعملهای مربوط به استخدام ناظرین کشاورزی (سایت معاتونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت جهادکشاورزی) اینجا رو کلیک کنید.
/ 0 نظر / 3 بازدید