پست های ارسال شده در تیر سال 1391

اساسنامه جدید مصوب سال 91 شرکت تعاونی تولید روستایی

 اساسنامه شرکت  تعاونی تولید روستایی   1391   فصل اول : کلیات   ماده 1- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی ......................................  که در                      این اساسنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوبه 24/12/1349   ماده 1- بمنظور یکپارچه کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تعاونیهای تولیدروستائی ،الگوئی از نظامهای بهره برداری کشاورزی کشور

 دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت     شرکت های تعاونی تولید روستایی الگوئی ازنظامهای بهره برداری کشاورزی کشور                      استاد:  دکترمحمدصادق اللهیاری                استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

آیین نامه اجرائی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت

آیین نامه اجرائی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی ماده 1 :           اجرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید