پست های ارسال شده در دی سال 1390

نرخ تصویبی انواع کودشیمیائی یارانه دار

      آخرین نرخ مصوب انواع کــودشیمیائی یارانه دار        (شرکت خدمات حمایتی) ردیف نوع کود هرکیلوگرم(ریال) هرکیسه 50کیلوئی(ریال) 1 اوره 1350 67500 2 سوپرفسفات تریپل 1545 77250 3 دی فسفات آمونیوم 1920 96000 4 سوپرفسفات ساده 780 39000 5 سولفات پتاسیم 1605 80250 6 کلروپتاسیم 1230 61500 7 ماکروی کامل 1725 86250  تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید